BlackBerry Z30 - Quản lý thư của bạn bằng BlackBerry Hub Hành động tức thì

background image

lý thư của bạn bằng BlackBerry Hub Hành động tức thì

BlackBerry

Hub Hành động tức thì cho phép bạn nhanh chóng phân loại các thư, cuộc hội thoại và các sự kiện trong

BlackBerry

Hub. Trong chế độ xem danh sách, bạn có thể đánh dấu các thư là đã đọc hoặc chưa đọc, và phân loại, gắn cờ

hoặc

xóa thư. Bạn cũng có thể chấp nhận hoặc từ chối thư mời họp mà không cần phải mở chúng. Nếu bạn phạm lỗi trong

khi

quản lý các thư, bạn có thể nhấn Hoàn tác để hủy bỏ thay đổi cuối cùng.

Sử

dụng BlackBerry Hub Hành động tức thì

Tùy

thuộc vào loại thư và cài đặt BlackBerry Hub Hành động tức thì của bạn, có thể sử dụng các hành động sau:

• Thư mời theo lịch: Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối thư mời theo lịch.
• BBM hoặc tin nhắn văn bản (SMS và MMS): Bạn có thể trả lời hoặc xóa một BBM hoặc tin nhắn văn bản.
• Email: bạn có thể phân loại, xóa hoặc gắn cờ một email.

1.

Trong

BlackBerry Hub, ở góc trên bên phải màn hình, hãy nhấn

.

2.

Thực

hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

• Để xóa một thư, hãy nhấn

.

• Để phân loại một thư, hãy nhấn

,

và chọn một thư mục.

• Để gắn cờ một thư, hãy nhấn

.

• Để đánh dấu thư đã đọc, hãy nhấn

.

• Để trả lời một tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn BBM, hãy nhấn

.

Tùy

chỉnh BlackBerry Hub Hành động tức thì cho các email

Theo

mặc định, với BlackBerry Hub Hành động tức thì, bạn có thể phân loại và xóa các email của mình. Bạn có thể thay

đổi

các cài đặt của mình cho những hành động xuất hiện trong chế độ xem danh sách.

1.

Trong

BlackBerry Hub, nhấn

>

> Hiển thị và hành động.

2.

Dưới

mục Hành động tức thì của Hub, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

• Trong danh sách thả xuống Hành động Email 1, hãy nhấn Phân loại hoặc Gắn cờ.

Hướng

dẫn sử dụng

BlackBerry

Hub và email

77

background image

• Trong danh sách thả xuống Hành động Email 2, hãy nhấn Phân loại, Gắn cờ, hoặc Xóa.

Đánh