BlackBerry Z30 - Thực hiện cuộc gọi

background image

hiện cuộc gọi

1.

Trong

ứng dụng Điện thoại, nhấn

.

2.

Quay

số điện thoại.

3.

Nhấn

Gọi.

Gọi

một số gần đây hoặc một liên lạc quay số nhanh

1.

Trong

ứng dụng Điện thoại, nhấn

> .

2.

Nhấn

vào một tên, số điện thoại, hoặc một liên lạc quay số nhanh.

Mẹo:

Để gửi tin nhắn văn bản đến một số điện thoại gần đây, bên cạnh số đó, hãy nhấn

>

.

Để

gọi một liên lạc từ danh sách quay số nhanh bằng bàn phím, trong ứng dụng Điện thoại, hãy nhấn

.

Bấm và giữ

phím

mà bạn muốn liên kết với liên lạc.

Gọi

ai đó trong danh sách liên lạc của bạn

1.

Trong

ứng dụng Điện thoại, nhấn

.

2.

Nhấn

vào một liên lạc.

3.

Nếu

bạn có nhiều số điện thoại cho một liên lạc, hãy nhấn vào số điện thoại mà bạn muốn gọi. Ví dụ, nhấn vào Nhà

hoặc

Di động.

Trả