Hỗ trợ BlackBerry Z30

background image

BlackBerry

Z30 Smartphone

Phiên

bản: 10.3.2

Hướng

dẫn

sử

dụng

background image

Đã

công bố: 2015-05-29

SWD-20150529153831407

background image

Nội

dung

Cài

đặt và thông tin cơ bản............................................................................................................................. 6

Điểm

mới trong phiên bản này........................................................................................................................6

Giới

thiệu điện thoại thông minh BlackBerry của bạn..................................................................................... 9

lược về thiết bị.......................................................................................................................................... 9

gì khác biệt về BlackBerry 10 OS? .......................................................................................................... 10

Các

biểu tượng thông báo.............................................................................................................................17

Các

biểu tượng menu................................................................................................................................... 17

Cài

đặt thiết bị............................................................................................................................................. 18

Sử

dụng cử chỉ.............................................................................................................................................20

Tương

tác nâng cao......................................................................................................................................27

nhân hóa thiết bị của bạn........................................................................................................................28

Chuyển

thiết bị............................................................................................................................................ 29

Giới

thiệu BlackBerry ID ..............................................................................................................................40

Điện

thoại và giọng nói.................................................................................................................................43

Điện

thoại....................................................................................................................................................43

Thông

báo và nhạc chuông...........................................................................................................................52

Thư

thoại.....................................................................................................................................................59

BlackBerry

Hub và email..............................................................................................................................63

BlackBerry

Hub và email..............................................................................................................................63

joyn

dành cho thiết bị BlackBerry 10 ...........................................................................................................93

Media

..........................................................................................................................................................96

Thay

đổi âm lượng media............................................................................................................................. 96

Các

loại đuôi tập tin âm thanh và video, các định dạng và codec được hỗ trợ.................................................96

Xử

lý sự cố: Đa phương tiện.......................................................................................................................... 97

Máy

ảnh.......................................................................................................................................................97

Ảnh

........................................................................................................................................................... 107

background image

Nhạc

......................................................................................................................................................... 115

Phim

......................................................................................................................................................... 120

BlackBerry

Story Maker .............................................................................................................................124

Chia

sẻ Media............................................................................................................................................128

Đài

FM.......................................................................................................................................................129

Cài

đặt.......................................................................................................................................................132

Tùy

chỉnh cài đặt thiết bị........................................................................................................................... 132

Cập

nhật phần mềm thiết bị.......................................................................................................................136

Pin

và nguồn điện...................................................................................................................................... 137

Kết

nối.......................................................................................................................................................145

Bàn

phím BlackBerry và nhập văn bản....................................................................................................... 174

Ngôn

ngữ...................................................................................................................................................181

Phương

pháp nhập liệu bằng bàn phím...................................................................................................... 183

Màn

hình hiển thị...................................................................................................................................... 188

Khả

năng tiện dụng....................................................................................................................................190

Thẻ

nhớ ngoài và lưu trữ.............................................................................................................................208

Sử

dụng thiết bị của bạn với BlackBerry Link .............................................................................................213

Ứng

dụng và tính năng...............................................................................................................................224

Tổ

chức ứng dụng...................................................................................................................................... 224

Giới

thiệu về BlackBerry Assistant .............................................................................................................227

Lịch

...........................................................................................................................................................231

Danh

bạ.....................................................................................................................................................242

Đồng

hồ.....................................................................................................................................................249

Ứng

dụng Android......................................................................................................................................254

Bản

đồ và GPS...........................................................................................................................................256

Trình

duyệt................................................................................................................................................264

Thẻ

thông minh .........................................................................................................................................271

Trình

quản Lý Tập tin ................................................................................................................................276

Máy

tính.................................................................................................................................................... 279

Năng

suất và công việc...............................................................................................................................281

background image

Giới

thiệu về BlackBerry Balance và vùng công việc ...................................................................................281

Remember

.................................................................................................................................................288

Bảo

mật và sao lưu.....................................................................................................................................295

Mật

khẩu và khóa máy................................................................................................................................295

Phải

làm gì nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp........................................................................... 302

BlackBerry

Protect ....................................................................................................................................303

Xóa

sạch thiết bị để xóa dữ liệu trên máy.................................................................................................... 304

Cài

đặt bảo mật..........................................................................................................................................305

Trình

giữ Mật khẩu ....................................................................................................................................308

Thông

báo pháp lý......................................................................................................................................312

background image

Cài

đặt và thông tin cơ bản

Điểm

mới trong phiên bản này

Giới

thiệu phiên bản BlackBerry 10 OS 10.3.2

BlackBerry

10 OS phiên bản 10.3.2 mang đến cho bạn các tính năng mới và nhiều cải tiến được thiết kế để làm cho thiết

bị

BlackBerry của bạn an toàn hơn nữa cũng như giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

BlackBerry Hub

Từ

danh sách các tập tin đính kèm, bạn có thể mở email liên quan đến một tập tin đính kèm, giúp dễ dàng hơn để trả lời

thư

đó.

Bạn

có thể xóa danh sách các liên lạc gần đây, để ngăn chặn những liên lạc đó xuất hiện dưới dạng gợi ý khi bạn soạn thư.

Mở

một email liên quan cho một tập tin đính kèm

Xóa

các gợi ý liên lạc gần đây

Lịch

Tính

năng Chế độ họp đã được tăng cường. Bạn có thể chọn các lịch, cũng như loại và thời lượng các sự kiện lịch bị ảnh

hưởng

bởi Chế độ họp.

Khi

lên lịch một cuộc họp, giờ đây bạn có thể thấy được khi nào cuộc họp diễn ra theo các múi giờ khác.

Bạn

có thể cài lịch của mình hiển thị các con số to dần để chỉ báo mức độ bận rộn của một ngày. Kích cỡ này sẽ cho biết

bạn

sẽ bận rộn như thế nào trong giờ làm việc.

Đặt

cấu hình Chế độ họp

Xem

trước múi giờ trong một sự kiện

Thay

đổi cách hiển thị lịch của bạn

Máy ảnh

Đã

có nhiều cải tiến cho ứng dụng Máy ảnh, giúp mang lại kết quả tốt hơn ở những nơi thiếu sáng.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài