BlackBerry Z30 - Selectarea textului utilizând Tastatură BlackBerry

background image

Selectarea textului utilizând Tastatură BlackBerry

Tastatură BlackBerry asigură mai multe moduri de evidenţiere şi selectare a textului.

1.

Evidenţiaţi textul pe care doriţi să-l selectaţi:
• Pe ecran, atingeţi şi ţineţi apăsat cuvântul.

2.

Pentru a extinde selecţia de text, procedaţi astfel:
• Pentru a selecta automat mai mult text, atingeţi şi ţineţi apăsat în continuare textul de pe ecran. Selecţia dvs. se

extinde de la un cuvânt la o propoziţie şi de la o propoziţie la un paragraf cu cât ţineţi apăsat mai mult.

• Atingeţi

pentru a extinde selecţia la un cuvânt.

• Atingeţi

pentru a extinde selecţia la un întreg paragraf.

• Pentru a selecta mai mult text publicat, precum într-un browser sau un fişier PDF, deplasaţi mânerele

indicatorului cursorului pentru a evidenţia întreaga secţiune de text.

• Pentru a selecta mai multe text într-un editor de text, precum un mesaj e-mail, plasaţi cursorul la începutul

textului pe care doriţi să îl selectaţi. Atingeţi şi ţineţi apăsată

şi trageţi cercul de interes pe ecran pentru a

evidenţia întreaga secţiune de text.

Pentru a elimina selecţia, atingeţi oriunde pe ecran.

Ghidul utilizatorului

Setări

175