BlackBerry Z30 - Włączanie ustawień opcji Napisy

background image

Włączanie ustawień opcji Napisy

Funkcja Napisy umożliwia wyświetlanie tekstu na ekranie urządzenia BlackBerry podczas odtwarzania plików wideo, które
obsługują napisy. Treść z napisami określa ustawienia domyślne dla znaków i tła napisów.

1.

Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.

Dotknij opcji

Ustawienia > Dostępność.

3.

Włącz przełączanie opcji Napisy.

4.

Zmień któreś z ustawień Znak dla opcji Kolor znaku, Przezroczystość znaku, Rozmiar znaku lub Czcionka .

5.

Zmień ustawienia Tło napisów dla opcji Kolor tła napisów lub Przezroczystość tła napisów.

Po zmianie ustawień opcji Znak lub Tło napisów, możesz zobaczyć zmiany w oknie Podgląd.

Podręcznik użytkownika

Ustawienia

208