BlackBerry Z30 - Przygotowanie do zmiany urządzenia

background image

Przygotowanie do zmiany urządzenia

Przed rozpoczęciem zmiany na nowe urządzenie BlackBerry 10 sprawdź wykonanie wszystkich poniższych czynności:
• Wykonaj wszystkie instrukcje w aplikacji Konfiguracja, która uruchomi się, gdy po raz pierwszy uruchomisz urządzenie

BlackBerry 10 po włożeniu baterii. Ikonę Konfiguracja można znaleźć na ekranie głównym urządzenia.

• Jeżeli na kracie SIM znajdują się informacje takie jak dane kontaktowe, zapisz je w pamięci swojego poprzedniego

urządzenia lub na karcie multimedialnej, zanim zmienisz urządzenie.

• Jeżeli na poprzednim urządzeniu zapisane są nazwy użytkownika lub hasła, takie jak identyfikator BlackBerry ID,

zanotuj te informacje, aby były pod ręką, gdy będziesz dodawać konta w nowym urządzeniu.

Podręcznik użytkownika

Konfiguracja i podstawowe funkcje

28