BlackBerry Z30 - Korzystanie z gestów

background image

Korzystanie z gestów

Zapoznaj się ze sposobem nawigowania po urządzeniu BlackBerry za pomocą gestów używanych na ekranie dotykowym.

Podręcznik użytkownika

Konfiguracja i podstawowe funkcje

19

background image

Poruszanie się po ekranie głównym

Aby zapoznać się z ekranem głównym, wypróbuj niżej opisane gesty.

1.

Aby powrócić na ekran główny w dowolnym momencie, przesuń palcem w górę z dołu ekranu.

2.

Aby wyświetlić wiadomości w programie BlackBerry Hub, przesuń palcem od lewej do prawej.

3.

Aby zobaczyć, które aplikacje są otwarte, przesuń palcem od prawej do lewej. Aby zobaczyć wszystkie aplikacje,

przesuwaj palcem dalej od prawej do lewej.

Podręcznik użytkownika

Konfiguracja i podstawowe funkcje

20

background image

Zerkanie na opcję BlackBerry Hub

Aby podejrzeć swoje wiadomości, można zerknąć na opcję BlackBerry Hub lub otworzyć go z każdego miejsca
w urządzeniu BlackBerry.

Przesuń palcem z dołu ekranu w górę i w prawą stronę.

Wskazówka: Przytrzymaj palec na ekranie podczas zerkania na program BlackBerry Hub. Aby powrócić do wcześniej
wykonywanych czynności, przesuń palcem w dół.

Wyświetlanie menu

W menu można znaleźć funkcje, opcje i tematy pomocy.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Podręcznik użytkownika

Konfiguracja i podstawowe funkcje

21

background image

• Aby wyświetlić dodatkowe czynności możliwe do wykonania w aplikacji, dotknij ikony

lub

.

• Aby wyświetlić czynności dotyczące określonego elementu, np. utworu lub obrazu, dotknij elementu i przytrzymaj go.

Wskazówka: W celu wyświetlenia nazwy ikony widocznej z prawej strony ekranu dotknij ikony i ją przytrzymaj. Unieś

palec nad ikonę, aby uniknąć jej wybrania.

• Aby znaleźć ustawienia i tematy pomocy do aplikacji, przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
• Aby znaleźć ustawienia dla urządzenia, na ekranie głównym przesuń palcem w dół z góry ekranu.

Notatka: Aby w aplikacji znaleźć ustawienia urządzenia, przesuń dwoma palcami w dół z górnej części ekranu.

Podręcznik użytkownika

Konfiguracja i podstawowe funkcje

22

background image

Przewijanie i poruszanie się między elementami

Przesuń palcem, aby przewijać listę, przesuwać strony WWW lub przeglądać zdjęcia.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby przewinąć, przesuń palec w górę i w dół.

• Aby przełączać się pomiędzy programem BlackBerry Hub a aplikacjami, przesuń palcem w lewo i w prawo.

Podręcznik użytkownika

Konfiguracja i podstawowe funkcje

23

background image

Używanie suwaka

Jeśli suwak pojawi się na ekranie, można go użyć do przewijania pliku, np. utworu lub filmu, a także przewijania wielu stron,
np. kartek książki elektronicznej.

Przesuń uchwyt suwaka na pasku.

Zaznaczanie elementów

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zaznaczyć element, dotknij go. Jeśli element można otworzyć, zostanie on otwarty.
• Aby podświetlić element bez otwierania go, dotknij i przytrzymaj element.

Podręcznik użytkownika

Konfiguracja i podstawowe funkcje

24

background image

• Aby podświetlić wiele elementów, np. zdjęć lub utworów, które mają być udostępnione, dotknij i przytrzymaj jeden

element. Dotknij ikony

i wskaż więcej elementów. Aby skasować element, dotknij go ponownie.

Powiększanie i zmniejszanie ekranu

Aby przyjrzeć się obrazowi dokładniej lub odczytać zbyt małe litery, można powiększyć ekran. Aby zobaczyć większą część
ekranu, pomniejsz go.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby powiększyć widok, rozsuń palce na ekranie.

• Aby pomniejszyć widok, zsuń palce na ekranie.

Podręcznik użytkownika

Konfiguracja i podstawowe funkcje

25

background image