BlackBerry Z30 - Wyświetlanie i wyszukiwanie wiadomości

background image

Wyświetlanie i wyszukiwanie wiadomości

Możesz wyświetlić wszystkie wiadomości i powiadomienia w widoku Hub w programie BlackBerry Hub. Możesz też

wyświetlić wiadomości według konta lub typu wiadomości. Możesz także wyszukać określoną wiadomość lub dostosować

widok, aby wyświetlić tylko ważne wiadomości i powiadomienia.