BlackBerry Z30 - Niestandardowe ustawienia trybu nocnego

background image

Niestandardowe ustawienia trybu nocnego

W trybie nocnym wszystkie powiadomienia są domyślnie wyciszone. Można zmienić ustawienia takie jak poziom głośności
czy dzwonek, aby spersonalizować profil trybu nocnego, lub ograniczyć powiadomienia tylko do połączeń telefonicznych w
czasie, gdy urządzenie działa w trybie nocnym.

1.

W aplikacji Zegar przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.

Dotknij ikony

.

3.

Zmień ustawienia Głośność, Dźwięk, Wibracja, Powiadamiaj w trakcie połączeń, Natychmiastowy podgląd lub LED.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje i funkcje

254

background image

4.

W razie potrzeby, aby ustawić niestandardowe powiadomienia aplikacji, które zastąpią ustawienia dla profilu

powiadamiania, dotknij opcji Dostosuj powiadomienia aplikacji.

Wskazówka: Aby w trybie nocnym włączony był tylko dzwonek telefonu, wykonaj czynności z kroków 1-4. Dotknij ikony
Telefon. Włącz przełączanie opcji Dźwięk.