Pomoc usługi BlackBerry Z30

background image

BlackBerry Z30 Smartphone

Wersja: 10.3.2

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2015-05-29

SWD-20150529150314333

background image

Spis treści

Konfiguracja i podstawowe funkcje.................................................................................................................6

Nowości w tym wydaniu................................................................................................................................. 6
Smartfon BlackBerry — wprowadzenie...........................................................................................................8
Rzut oka na urządzenie.................................................................................................................................. 9
Czym różni się urządzenie BlackBerry 10 OS? .............................................................................................. 10
Ikony powiadomień...................................................................................................................................... 16
Ikony menu..................................................................................................................................................17
Konfigurowanie urządzenia.......................................................................................................................... 18
Korzystanie z gestów....................................................................................................................................19
Zaawansowane interakcje............................................................................................................................ 26
Personalizowanie urządzenia....................................................................................................................... 28
Zmiana urządzeń......................................................................................................................................... 28
Technologia BlackBerry ID — informacje..................................................................................................... 39

Telefon i połączenia głosowe........................................................................................................................ 43

Telefon........................................................................................................................................................ 43
Powiadomienia i dzwonki............................................................................................................................. 53
Poczta głosowa............................................................................................................................................ 60

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 63

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 63
joyn na urządzenia BlackBerry 10 ................................................................................................................93

Multimedia.................................................................................................................................................. 96

Zmiana głośności multimediów.................................................................................................................... 96
Obsługiwane rozszerzenia nazw plików audio i wideo, formaty i kodeki..........................................................96
Rozwiązywanie problemów: multimedia....................................................................................................... 97
Aparat......................................................................................................................................................... 97
Zdjęcia...................................................................................................................................................... 107
Muzyka......................................................................................................................................................115

background image

Filmy wideo............................................................................................................................................... 119
BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................124
Udostępnianie multimediów.......................................................................................................................127
Radio FM...................................................................................................................................................129

Ustawienia.................................................................................................................................................131

Dostosowywanie ustawień urządzenia........................................................................................................ 131
Aktualizacja oprogramowania urządzenia...................................................................................................135
Bateria i zasilanie.......................................................................................................................................136
Połączenia.................................................................................................................................................145
Klawiatura BlackBerry i wpisywanie tekstu................................................................................................. 174
Język......................................................................................................................................................... 181
Metody wprowadzania na klawiaturze........................................................................................................ 183
Ekran wyświetlania.....................................................................................................................................188
Dostępność............................................................................................................................................... 190
Karty multimedialne i pamięć masowa....................................................................................................... 209
Korzystanie z urządzenia z programem BlackBerry Link .............................................................................215

Aplikacje i funkcje......................................................................................................................................226

Organizowanie aplikacji..............................................................................................................................226
BlackBerry Assistant — informacje............................................................................................................ 229
Kalendarz.................................................................................................................................................. 233
Kontakty....................................................................................................................................................243
Zegar.........................................................................................................................................................251
Aplikacje Android.......................................................................................................................................255
Mapy i GPS................................................................................................................................................ 257
Przeglądarka............................................................................................................................................. 265
Tagi inteligentne ....................................................................................................................................... 272
Menedżer plików .......................................................................................................................................277
Kalkulator..................................................................................................................................................280

Wydajność i praca......................................................................................................................................282

BlackBerry Balance i przestrzeń robocza — informacje ............................................................................. 282
Pamiętaj.................................................................................................................................................... 289

background image

Zabezpieczenia i kopie zapasowe...............................................................................................................296

Hasła i blokowanie..................................................................................................................................... 296
Co zrobić w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia............................................................................... 303
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................304
Czyszczenie danych z urządzenia...............................................................................................................305
Ustawienia zabezpieczeń...........................................................................................................................306
Ochrona haseł ...........................................................................................................................................309

Informacje prawne.....................................................................................................................................314