BlackBerry Z30 - Het volume van uw meldingen wijzigen

background image

Het volume van uw meldingen wijzigen

1.

Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.

2.

Raak

Instellingen > Meldingen aan.

3.

Beweeg de schuifbalk heen en weer om het volume van uw meldingen aan te passen.