BlackBerry Z30 - Menaip menggunakan pengimlakan suara

background image

Menaip menggunakan pengimlakan suara

Anda boleh menggunakan pengimlakan suara untuk menaip bebas tangan selain daripada menggunakan papan kekunci
anda.

1.

Untuk menghidupkan pengimlakan suara, pada skrin utama, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.

2.

Ketik

Tetapan > Bahasa dan Input.

3.

Ketik Pengimlakan Suara.

4.

Hidupkan suis Pengimlakan.

5.

Dalam senarai juntai bawah Bahasa, ketik bahasa yang ingin anda gunakan.

6.

Untuk memulakan pengimlakan suara, apabila papan kekunci anda muncul, ketik

.