BlackBerry Z30 - Menukar mesej lalai Balas Sekarang anda

background image

Menukar mesej lalai Balas Sekarang anda

Anda boleh memilih salah satu daripada tiga mesej lalai Balas Sekarang untuk menghantar kepada pemanggil dan bukan
menjawab panggilan masuk. Anda boleh menukar mesej lalai atau mengarang mesej Balas Sekarang yang baru.

1.

Dalam aplikasi Telefon, leret ke bawah dari bahagian atas skrin.

2.

Ketik

> Balas Sekarang.

3.

Ketik tetapan yang anda ingin tukar.

4.

Taipkan mesej Balas Sekarang yang baru.

Untuk mengelakkan ikon Balas Sekarang muncul apabila anda menerima panggilan masuk, matikan suis Balas Sekarang.