BlackBerry Z30 - Menyediakan mel suara anda

background image

Menyediakan mel suara anda

Bergantung pada pembekal perkhidmatan wayarles anda, ciri ini mungkin tidak disokong.

1.

Dalam aplikasi Telefon, leret ke bawah dari sebelah atas skrin.

2.

Ketik

> Mel Suara.

3.

Taipkan nombor dan kata laluan akses mel suara anda.

Selepas anda menyediakan mel suara anda, Anda boleh memanggil perkhidmatan mel suara anda daripada skrin
Panggilan dalam aplikasi Telefon.
Petua: Jika anda tidak mengetahui nombor atau kata laluan akses mel suara anda, hubungi pembekal perkhidmatan
wayarles anda.

Panduan Pengguna

Telefon dan suara

60