BlackBerry Z30 - Menambah gerakan perlahan pada video

background image

Menambah gerakan perlahan pada video

1.

Dalam aplikasi Video, sentuh dan tahan video yang anda ingin ubah.

2.

Ketik

>

.

3.

Ketik

.

Panduan Pengguna

Media

121

background image

4.

Sentuh dan tahan pemegang gelangsar dan seret jari anda sehingga bahagian video yang anda ingin perlahankan

berada di antara pemegang gelangsar.

5.

Apabila anda selesai mengedit video, lakukan salah satu perkara berikut:
• Untuk menyimpan perubahan, ketik Simpan.
• Untuk membuang perubahan anda, ketik

>

.