BlackBerry Z30 - Menetapkan lagu sebagai nada dering anda

background image

Menetapkan lagu sebagai nada dering anda

1.

Dalam aplikasi Muzik, sentuh dan tahan lagu.

2.

Ketik

.