BlackBerry Z30 - Menambah lagu pada skrin Kegemaran

background image

Menambah lagu pada skrin Kegemaran

1.

Dalam aplikasi Muzik, sentuh dan tahan lagu.

2.

Ketik

.

3.

Untuk melihat lagu yang anda tambah pada skrin Kegemaran, dalam aplikasi Muzik, ketik

>

.

Untuk mengalih keluar lagu daripada skrin Kegemaran, sentuh dan tahan lagu. Ketik

.