BlackBerry Z30 - Simpan cerita dalam BlackBerry Story Maker

background image

Simpan cerita dalam BlackBerry Story Maker

Apabila anda menyimpan cerita yang anda cipta dalam BlackBerry Story Maker, anda boleh menghantar, berkongsi atau
mengalih cerita. Jika anda tidak menyimpan cerita anda, ia hanya boleh dimainkan dalam BlackBerry Story Maker.

Panduan Pengguna

Media

126

background image

1.

Dalam BlackBerry Story Maker, ketik cerita sedia ada atau cipta yang baru.

2.

Ketika cerita dimainkan, ketik skrin.

3.

Ketik

>

.

Nota: Bergantung kepada panjang cerita anda, ia mungkin mengambil masa beberapa saat untuk menyimpannya. Ketika
cerita anda disimpan, anda boleh menutup BlackBerry Story Maker tanpa mengganggu proses menyimpan.