BlackBerry Z30 - Mengedit cerita dalam BlackBerry Story Maker

background image

Mengedit cerita dalam BlackBerry Story Maker

Anda boleh mengedit cerita anda menggunakan pilihan seperti tema, menyusun semula media, menukar tajuk dan banyak

lagi. Tiada had bilangan untuk anda menukar cerita.