BlackBerry Z30 - Menukar pilihan untuk mesej teks

background image

Menukar pilihan untuk mesej teks

Dalam BlackBerry Hub, ketik

>

> Mesej Teks.

• Untuk menerima pemberitahuan apabila mesej teks anda dihantar atau dibaca, di bawah SMS atau MMS, hidupkan

suis Sahkan Penghantaran atau suis Sahkan Dibaca.

• Untuk membenarkan peranti lain melihat apabila anda menerima atau membaca mesej teks dengan lampiran, di

bawah MMS, hidupkan suis Benarkan Pengesahan Penghantaran atau suis Benarkan Pengesahan Dibaca.

• Untuk menyekat mesej MMS yang tidak diingini, di bawah MMS, hidupkan suis Tolak Mesej Tanpa Nama atau suis

Tolak Iklan.

• Untuk berhenti menerima mesej MMS semasa perayauan, di bawah MMS, dalam senarai juntai bawah Mod Auto

Dapatkan Semula, ketik Rumah Sahaja.

• Untuk menyahdayakan penggantian perkataan, matikan suis Dayakan Penggantian Kata.
• Untuk hanya menghantar mesej teks apabila anda mengetik ikon hantar, matikan suis Gunakan Kekunci Enter Untuk

Menghantar.

• Untuk menukar warna latar belakang perbualan mesej teks, hidupkan atau matikan suis Latar Hitam.