BlackBerry Z30 - Tukar antara kilometer atau batu

background image

Tukar antara kilometer atau batu

Peta BlackBerry memaparkan jarak menggunakan sama ada ukuran imperial (kaki/ela dan batu) atau metrik (meter dan
kilometer), seperti yang ditetapkan dalam tetapan peranti anda.

Panduan Pengguna

Aplikasi dan ciri

262

background image

1.

Dalam aplikasi Peta, leret ke bawah dari sebelah atas skrin.

2.

Ketik

> Unit Ukuran.

3.

Ketik Ubah Tetapan Peranti.