BlackBerry Z30 - Kira semula laluan

background image

Kira semula laluan

Semasa melihat atau mendengar arahan belokan demi belokan, anda boleh mengira semula secara manual arah anda
semasa anda membelok ke laluan yang salah atau semasa anda inginkan arah lain sebagai pilihan.

1.

Jika anda dalam paparan tahap jalan, ketik skrin untuk menunjukkan bar navigasi.

2.

Ketik

>

.