BlackBerry Z30 - Menggunakan tab Pelayar

background image

Menggunakan tab Pelayar

Sama seperti pada pelayar komputer anda, anda boleh membuka berbilang halaman web dalam tab dan beralih antara tab

itu dengan pantas.

Membuka, bertukar antara atau menutup tab

Dalam

, ketik Pelayar BlackBerry.

• Untuk membuka tab, ketik

.

• Untuk menukar antara tab, ketik tab.
• Untuk menutup tab, pada tab yang ingin ditutup, ketik

.

Petua: Tutup tab apabila anda selesai menggunakannya untuk mempertingkat prestasi Pelayar.

Buka pautan dalam tab baru

1.

Dalam Pelayar, sentuh dan tahan pautan.

2.

Ketik

.