BlackBerry Z30 - Ikon sijil tapak web

background image

Ikon sijil tapak web

Ikon

Penerangan

Identiti tapak web telah disahkan dengan sijil pengesahan lanjutan daripada pihak berkuasa
perakuan yang dipercayai.

Identiti tapak web telah disahkan dengan sijil disahkan domain daripada pihak berkuasa
perakuan yang dipercayai.

Sesetengah bahagian laman web adalah selamat manakala bahagian lain laman web tidak
selamat. Berhati-hati jika anda memasukkan maklumat sensitif di laman web.

Laman web mungkin tidak selamat kerana sijilnya tidak diketahui. Memasukkan maklumat
sensitif di laman web tidak digalakkan.

Panduan Pengguna

Aplikasi dan ciri

271