Bantuan BlackBerry Z30

background image

BlackBerry Z30 Smartphone

Versi: 10.3.2

Panduan Pengguna

background image

Diterbitkan: 2015-05-28

SWD-20150528152818403

background image

Kandungan

Persediaan dan asas...................................................................................................................................... 6

Baru dalam keluaran ini................................................................................................................................. 6
Memperkenalkan telefon pintar BlackBerry anda........................................................................................... 9
Peranti anda sepintas lalu.............................................................................................................................. 9
Apa yang berbeza tentang BlackBerry 10 OS? ............................................................................................. 10
Ikon pemberitahuan.....................................................................................................................................17
Ikon Menu................................................................................................................................................... 17
Menyediakan peranti anda...........................................................................................................................18
Menggunakan gerak isyarat .........................................................................................................................20
Interaksi lanjutan......................................................................................................................................... 27
Memperibadikan peranti anda..................................................................................................................... 28
Penukaran Peranti....................................................................................................................................... 29
Mengenai BlackBerry ID ..............................................................................................................................40

Telefon dan suara........................................................................................................................................ 43

Telefon........................................................................................................................................................ 43
Pemberitahuan dan nada dering.................................................................................................................. 53
Mel Suara.................................................................................................................................................... 60

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................63

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................63
joyn untuk peranti BlackBerry 10 ................................................................................................................ 93

Media.......................................................................................................................................................... 96

Menukar kelantangan media........................................................................................................................96
Sambungan, format dan codec fail audio dan video yang disokong............................................................... 96
Rangkaian dan Sambungan: Media..............................................................................................................97
Kamera........................................................................................................................................................97
Gambar..................................................................................................................................................... 107
Muzik........................................................................................................................................................ 115

background image

Video.........................................................................................................................................................120
BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................124
Perkongsian media.................................................................................................................................... 128
Radio FM...................................................................................................................................................129

Tetapan.....................................................................................................................................................132

Menyesuaikan tetapan peranti anda...........................................................................................................132
Mengemas kini perisian peranti anda......................................................................................................... 136
Bateri dan kuasa........................................................................................................................................137
Sambungan............................................................................................................................................... 146
Papan Kekunci BlackBerry dan menaip......................................................................................................175
Bahasa......................................................................................................................................................183
Kaedah input papan kekunci......................................................................................................................185
Paparan skrin............................................................................................................................................ 190
Kebolehcapaian.........................................................................................................................................191
Kad media dan storan................................................................................................................................ 211
Menggunakan peranti anda dengan BlackBerry Link ................................................................................. 216

Aplikasi dan ciri......................................................................................................................................... 226

Menyusun aplikasi..................................................................................................................................... 226
Perihal BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 229
Kalendar....................................................................................................................................................233
Kenalan.....................................................................................................................................................244
Jam........................................................................................................................................................... 251
Aplikasi Android.........................................................................................................................................256
Peta dan GPS.............................................................................................................................................258
Pelayar...................................................................................................................................................... 266
Tag Pintar ................................................................................................................................................. 273
Pengurus Fail ............................................................................................................................................277
Kalkulator..................................................................................................................................................281

Produktiviti dan kerja................................................................................................................................. 283

Mengenai BlackBerry Balance dan ruang kerja anda ................................................................................. 283
Ingat..........................................................................................................................................................290

background image

Keselamatan dan sandaran........................................................................................................................297

Kata laluan dan mengunci..........................................................................................................................297
Apa yang perlu dilakukan jika peranti anda hilang atau dicuri..................................................................... 304
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................305
Memadam bersih peranti untuk memadam data peranti anda.................................................................... 306
Tetapan keselamatan................................................................................................................................ 307
Password Keeper ...................................................................................................................................... 310

Notis undang-undang................................................................................................................................ 314