BlackBerry Z30 - Pregled adrese kontakta na karti

background image

Pregled adrese kontakta na karti

Ako ste unosu pridružili adresu u aplikaciji Kontakti, tada možete pogledati lokaciju kontakta na karti i vidjeti smjer puta.

1.

U aplikaciji Karte dodirnite

>

.

2.

Dodirnite Kontakti.

3.

Dodirnite i držite ime kontakta.

Korisnički priručnik

Aplikacije i značajke

251

background image

4.

Dodirnite

.