BlackBerry Z30 - Změna hesla pracovního prostoru

background image

Změna hesla pracovního prostoru

V závislosti na pravidlech stanovených správcem může být možné používat pro pracovní prostor a zařízení BlackBerry
stejné heslo.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na

Nastavení > BlackBerry Balance. Proveďte některý z následujících kroků:

• Chcete-li změnit heslo pro pracovní prostor, klepněte na možnost Změnit heslo. Zadejte heslo pracovního

prostoru. Zadejte nové heslo.

• Chcete-li používat stejné heslo k odemčení pracovního prostoru i zařízení, nastavte přepínač Používat jako heslo

zařízení do polohy Zapnuto. Zadejte heslo zařízení. Zadejte heslo pracovního prostoru.

• Chcete-li změnit dobu, po které se pracovní prostor automaticky uzamkne, vyberte v rozevíracím seznamu

Zamknout pracovní prostor po požadovaný časový interval.

Uživatelská příručka

Produktivita a práce

276

background image

• Chcete-li nastavit maximální počet nesprávných pokusů o zadání hesla pracovního prostoru, vyberte

v rozevíracím seznamu Maximální počet pokusů o zadání hesla požadované číslo.

Heslo pracovního prostoru si dobře zapamatujte. Pokud své heslo zapomenete, požádejte správce o jeho resetování. Po
překročení povoleného počtu pokusů o zadání hesla pracovního prostoru se pracovní prostor a veškerý jeho obsah
odstraní.