BlackBerry Z30 - Nastavení statické adresy IP pro připojení USB

background image

Nastavení statické adresy IP pro připojení USB

Když zařízení BlackBerry připojíte k počítači pomocí kabelu USB, zařízení ve výchozím nastavení přiřadí připojení
náhodnou adresu IP. Můžete nastavit statickou adresu IP, která zůstává stejná při každém připojení zařízení k počítači.
Pomocí této funkce můžete například mapovat zařízení na určitou jednotku v počítači.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Sítě a připojení > USB.

Uživatelská příručka

Nastavení

165

background image

3.

Nastavte přepínač Ruční adresa IP do polohy Zapnuto.

Chcete-li adresu IP upravit, klepněte na rozevírací seznam Adresa IP a změňte čísla adresy IP.