Nápověda pro BlackBerry Z30

background image

BlackBerry Z30 Smartphone

Verze:: 10.3.2

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2015-05-29

SWD-20150529094344033

background image

Obsah

Nastavení a základní funkce...........................................................................................................................6

Novinky v tomto vydání.................................................................................................................................. 6
Základní informace o smartphonu BlackBerry ............................................................................................... 8
Rychlé seznámení se zařízením......................................................................................................................9
Čím se zařízení BlackBerry 10 OS liší? ..........................................................................................................10
Ikony oznámení............................................................................................................................................16
Ikony nabídky.............................................................................................................................................. 17
Nastavení zařízení........................................................................................................................................17
Používání gest..............................................................................................................................................19
Pokročilé interakce...................................................................................................................................... 26
Přizpůsobení zařízení................................................................................................................................... 28
Změna zařízení............................................................................................................................................ 28
Informace o aplikaci BlackBerry ID ..............................................................................................................38

Telefon a hlas.............................................................................................................................................. 42

Telefon........................................................................................................................................................ 42
Oznámení a vyzváněcí tóny.......................................................................................................................... 51
Hlasová pošta.............................................................................................................................................. 58

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 61

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 61
Aplikace joyn pro zařízení BlackBerry 10 ..................................................................................................... 90

Média.......................................................................................................................................................... 93

Změna hlasitosti zvuku médií....................................................................................................................... 93
Podporované přípony, formáty a kodeky zvukových a video souborů............................................................. 93
Odstraňování problémů: Média.................................................................................................................... 94
Fotoaparát...................................................................................................................................................94
Obrázky.....................................................................................................................................................104
Hudba....................................................................................................................................................... 111

background image

Videa.........................................................................................................................................................116
BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................121
Sdílení médií..............................................................................................................................................124
FM Rádio...................................................................................................................................................125

Nastavení.................................................................................................................................................. 128

Úprava nastavení zařízení.......................................................................................................................... 128
Aktualizace softwaru zařízení .................................................................................................................... 132
Baterie a napájení......................................................................................................................................133
Připojení....................................................................................................................................................142
Klávesnice BlackBerry a psaní................................................................................................................... 169
Jazyk......................................................................................................................................................... 176
Metody zadávání pomocí klávesnice...........................................................................................................178
Zobrazení na obrazovce............................................................................................................................. 183
Usnadnění.................................................................................................................................................185
Paměťové karty a úložiště...........................................................................................................................203
Používání zařízení s aplikací BlackBerry Link ............................................................................................. 208

Aplikace a funkce...................................................................................................................................... 219

Organizace aplikací....................................................................................................................................219
Informace o aplikaci BlackBerry Assistant ................................................................................................. 222
Kalendář....................................................................................................................................................226
Kontakty....................................................................................................................................................236
Hodiny.......................................................................................................................................................244
Aplikace pro systém Android......................................................................................................................248
Mapy a GPS............................................................................................................................................... 250
Prohlížeč................................................................................................................................................... 258
Inteligentní značky .................................................................................................................................... 266
Správce souborů ....................................................................................................................................... 270
Kalkulátor..................................................................................................................................................273

Produktivita a práce...................................................................................................................................275

Technologie BlackBerry Balance a pracovní prostor .................................................................................. 275
Pamatujte..................................................................................................................................................281

background image

Zabezpečení a zálohování.......................................................................................................................... 288

Hesla a uzamčení...................................................................................................................................... 288
Postup v případě ztráty nebo krádeže zařízení............................................................................................ 295
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................295
Vymazání dat ze zařízení............................................................................................................................ 297
Nastavení zabezpečení.............................................................................................................................. 298
Správce hesel ........................................................................................................................................... 300

Právní upozornění......................................................................................................................................305